De aanpak

Een onderzoekende dialoog tussen cliënt & begeleider

‘Dit vind ik ervan!’ vraagt om een onderzoekende houding van begeleider én cliënt. Zodat ze samen kunnen vaststellen wat de cliënt belangrijk vindt. Iedere cliënt heeft andere voorkeuren en mogelijkheden voor die dialoog. Daarom is ‘Dit vind ik ervan!’ er in verschillende varianten. De kern is altijd de onderzoekende dialoog - aan de hand van verschillende thema’s. Cliënten onderzoeken wat ze van verschillende onderwerpen vinden, geven hun ervaringsscore, en geven aan of ze verandering willen. Dat wordt vervolgens gekoppeld aan het plan van een cliënt.

Ik vertel

In de variant ‘Ik vertel’ verkent de cliënt wat voor hem of haar belangrijk is en hoe de zorg- en dienstverlening hierop aansluit. De begeleider faciliteert de cliënt in het onderzoeken, en de dialoog vindt plaats op een manier die bij de cliënt past.

Ik toon

Niet iedereen kan zich uiten in woorden om te vertellen hoe het gaat. In ‘Ik toon’ draait het daarom om de non-verbale signalen van de cliënt. De verwant en begeleider verkennen de thema’s en filmen de reactie van de cliënt. Samen onderzoeken, bespreken en duiden ze die. Ga voor het filmpje hierover naar: https://www.youtube.com/watch?v=56YNFQlyfsY.

Voor organisaties

Ik zie en vertel

In gesprek met de verwant(en). De ervaringen van een verwant zijn een waardevolle (aanvullende) informatiebron. De verwant onderzoekt zijn ervaring over de zorg- en dienstverlening op de 10 ‘Dit vind ik ervan!’ thema’s.

Voor professionals

De rol van de begeleider

Begeleiders luisteren naar hun cliënten én ondersteunen hen in het onderzoeken van hun ervaringen. De uitkomsten van de dialoog passen ze meteen toe in de zorg- en dienstverlening. En gebruiken ze voor de evaluatie van het plan van de cliënt.

info-process

Tien centrale thema’s

Tien thema’s staan centraal in ‘Dit vind ik ervan!’, zoals ‘meedoen’, ‘familie’ en ‘lijf’. Deze thema’s zijn gebaseerd op de domeinen van Schalock. Ze zijn herkenbaar voor cliënt en medewerker, zodat een open dialoog kan ontstaan, over de volle breedte van het leven en de kwaliteit van bestaan. Zonder vinklijstjes of vaste vragen.

Toerusting

‘Dit vind ik ervan!’ draait om het aangaan van een open dialoog. Om optimaal resultaat te hebben van de aanpak, zijn aandacht, scholing en oefening nodig. Daarom hebben we een aanbod ontwikkeld met verschillende vormen van toerusting.

 • Cursus ‘Dit vind ik ervan!’ voor begeleiders

  Tijdens de cursus ervaar je wat de onderzoekende dialoog kan betekenen. Die ervaring gebruik je voor reflectie en om bewustwording en inzicht te vergroten in je eigen gewoontes, talenten en ontwikkelpunten. Je ontdekt samen met andere deelnemers hoe de dialoog kan passen bij de cliënten en verwanten waar je mee werkt. Voor de varianten ‘Ik vertel’ en ‘Ik zie en vertel’ leer je hoe je de opbrengst van de dialoog kunt ordenen en registeren. En hoe je de opbrengst kunt benutten bij de jaarlijkse evaluatie van het plan van de cliënt, en bij verbeteringen die je direct met de cliënt kunt oppakken.
  Deze cursus duurt 5,5 uur, verdeeld over 2 leermomenten - één van 3,5 en één van 2 uur.

 • De aanvullende cursus ‘Ik toon’ voor begeleiders

  Deze cursus is een aanvulling op de basiscursus, speciaal voor begeleiders van cliënten die vooral non-verbaal communiceren. De variant ‘Ik toon’ kent extra stappen en de onderzoekende dialoog heeft een iets andere vorm. Net als bij de basiscursus is ook in deze variant een onderzoekende houding essentieel. Deze aanvulling richt zich op de gelijkwaardige dialoog met meerdere personen én op het werken met filmfragmenten. Ook aan bod komt het belang van het kennen van de communicatie van de cliënt.
  Deze aanvulling duurt gemiddeld 6 uur.

 • De leergang om in de eigen organisatie cursussen te kunnen geven

  Deze leergang leidt je op tot leerbegeleider ‘Dit vind ik ervan!’. Na het succesvol afronden van de leergang, kun je de basiscursus én de aanvullende cursus ‘Ik toon’ verzorgen voor begeleiders in je eigen organisatie. Deze leergang is een intensief traject. In drie maanden tijd heb je vijf cursusdagen. Je doet praktijkervaring op door het geven van een cursus in je eigen organisatie. Uiteraard krijg je daarbij begeleiding vanuit de leergang.

  Na de leergang blijft er ruimte voor verbinding en verdieping, dankzij een jaarlijkse ontmoetingsdag en de mogelijkheid tot digitale uitwisseling.

  Deze leergang kan ook in-company worden verzorgd.