info

De kern van de aanpak

  • Inzicht in wat er écht speelt bij cliënten
  • Hogere kwaliteit van zorg- en dienstverlening
  • Varianten voor verschillende doelgroepen
  • Tien centrale thema’s
  • Geen vaste vragen of vinklijstjes
 

Dit vinden Organisaties er van!

Dit vind ik ervan!’ geeft ruimte voor de eigen ervaringen van een cliënt en vraagt van de begeleider met een open houding te luisteren. Of onbevangen of open te luisteren. Dat is ‘Dit vind ik ervan!’ voor mij vooral; de kracht dat je als het ware gedwongen wordt vanuit een open houding zonder oordelen te luisteren.
Hennie Blok van Gemiva-SVG

We krijgen positieve berichten van medewerkers die ermee werken. Het zet toch echt een knop om in het meer centraal stellen van de cliënt ten aanzien van zijn zorgplan. Vroeger was het meer de cliënt stemt met zijn zorgplan in. Nu is het meer: de cliënt bepaalt wat er in zijn zorgplan komt. Het is een prachtig hulpmiddel.
Marleen Mostert van Profilazorg

Wat ik mooi vind aan ‘Dit vind ik ervan!’ is dat het op individueel niveau kan worden meegenomen naar het zorgplan. Maar je krijgt ook informatie op niveau van locatie, regio en bestuurder. Dat lijkt me een waardevolle insteek en kan heel wat opleveren als je dit met elkaar blijft doen.

Gebruikers

Dit vind ik ervan wordt succesvol toegepast in de volgende organisaties

partner-logo6
partner-logo5
partner-logo4
partner-logo3
partner-logo2
brand-logo5
brand-logo6
brand-logo3