Opbrengst voor de cliënt

Bij ‘Dit vind ik ervan!’ worden verschillende thema’s besproken, de cliënt bepaalt hierin de focus. Het biedt de cliënt alle ruimte om te vertellen hoe hij of zij de geboden zorg- en dienstverlening ervaart, en hoe dit beter kan. Daarnaast onderzoekt de cliënt in het gesprek zijn of haar eigen wensen en behoeften.

Klik hier voor de video.

Opbrengst voor de medewerkers

Voor medewerkers snijdt het mes aan twee kanten. Door gerichte scholing en aandacht voor de aanpak, neemt de kwaliteit van het gesprek met de cliënt toe. Vaak ontdekken cliënt en medewerker in het gesprek voorkeuren of behoeften van de cliënt die zij beiden nog niet wisten. De medewerker wordt zich meer bewust van het effect van het eigen handelen, en dat werkt door in al het contact met de cliënt.

Opbrengst voor het team en de organisatie

‘Dit vind ik ervan!’ geeft inzicht in de door cliënten en verwanten ervaren kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het levert kwalitatieve en kwantitatieve informatie op, op de verschillende niveaus in de organisatie. De kwantitatieve ervaringsscores van de cliënten en verwanten kunnen, samen met de kwalitatieve duiding, aanleiding geven tot reflectie en bijdragen aan ontwikkeltrajecten in de organisatie. Daarnaast is deze informatie te gebruiken als verantwoordingsinformatie voor externe stakeholders.