Ervaringen

Wat vinden Professionals er van!

  • Het aangaan van de dialoog versterkt de onderlinge relatie en helpt bij het kunnen verstaan van de cliënt

  • Best lastig om je eigen mening los te laten’

  • Het was fijn om de dialoog eerst met collega’s te oefenen, tijdens de cursus

  • Je volgt de cliënt in plaats van een vragenlijst waarbij de cliënt jou volgt’

  • Het lukte goed om contact te maken!

  • Het gaat over dat wat er echt toe doet!