Kleurrijke zorg: de gehandicaptenzorg inspireert!

13 July 2024
menu-relative

Cliënt Middin: “Het 'Dit vind ik ervan!'gesprek heeft mij geholpen om wat minder gesloten te zijn.”

 

Het sectorbeeld gehandicaptenzorg is gepresenteerd, op basis van een analyse van alle kwaliteitsrapportages. De ‘Dit vind ik ervan!’ gebruikers hebben hiervoor natuurlijk gebruik gemaakt van alle input op basis van de ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken. Het sectorbeeld geeft inzicht in het lerend vermogen van de zorgaanbieders en de sector, maar zeker ook van de cliënten zelf. Het laat de verandering zien van zorgen voor cliënten, naar zorgen dat cliënten zelfstandig, naar hun eigen vermogen en wensen en in eigen regie kunnen leven.

 

Het sectorbeeld erkent dat dit (soms) nogal wat vraagt van de medewerkers, wat ook herkenbaar is vanuit ‘Dit vind ik ervan!’. Om als medewerker goed te kunnen aansluiten bij de cliënt is het nodig om je bewust te zijn van je eigen professionele en persoonlijke normen en waarden, ten opzichte van de normen en waarden van de cliënt zelf. Dat vraagt om reflectie, waar in de gehandicaptenzorg meer aandacht voor is gekomen.

In het rapport wordt gesteld dat de zorgaanbieders gecommitteerd zijn aan het doen van cliëntervaringsonderzoek, ondanks de inspanningen die dit soms kost in tijd en geld. De waarde ervan wordt gezien, door de medewerkers, de organisatie en in dit rapport dus ook door de sector.

 

Cliënt Hanneke‘‘Ik vind het moeilijk om keuzes te maken. Andere mensen maken keuzes voor mij. Dat vind ik goed. Maar ik wil wel leren hoe ik zelf kan kiezen. Dan kan ik het zelf bedenken." (Kwaliteitsrapport Siza 2017)

 

Voor meer informatie over het sectorbeeld: https://www.vgn.nl/artikel/27228