Cliëntervaring onderzoeken in de ouderenzorg: zonder waaier!

19 June 2024
news

De afgelopen maanden heeft Middin geëxperimenteerd met het gebruiken van ‘Dit vind ik er van!’ voor cliënten in de ouderenzorg. De aanpak is natuurlijk ontwikkeld in de gehandicaptenzorg, wordt in deze sector veel gebruikt en is opgenomen in de waaier van instrumenten van de VGN. Het afgelopen jaar is er interesse getoond vanuit zorgaanbieders die in de ouderenzorg werken. Middin heeft dit concreet opgepakt, en onderzoekt de toepassing voor deze doelgroep. En de eerste inzichten en opbrengsten zijn positief!

Medewerkers geven aan meer van de cliënten te weten door ‘Dit vind ik ervan!: ‘Voorheen hoorde ik op een begrafenis of crematie van bewoners in hun levenshaal onderwerpen die in de zorg ook goed waren geweest om te weten. Door ‘Dit vind ik ervan!’ krijgen we deze informatie nu wel tijdens hun verblijf bij ons, en kunnen we daar rekening mee houden of gebruiken in onze begeleiding’.

Ook leidt de onderzoekende dialoog binnen de aanpak tot praktische informatie, die voor bewoners/cliënten van groot belang zijn. Bijvoorbeeld:  ‘Een bewoner at haar ontbijt steeds niet op, waarbij de collega’s in het team haar steeds zover probeerde te krijgen dat ze wel een boterham at. In het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek met de familie (‘Ik zie en vertel’) bleek dat deze mevrouw nooit ontbeet, en dat dus logischerwijs bij Middin ook niet doet’.

Net als in de gehandicaptenzorg is in de ouderenzorg ook gewerkt aan een waaier van cliëntervaringsinstrumenten, om zorgaanbieders te ondersteunen in de keuze voor het juiste instrument. Op 23 april heeft de Commissie die deze waaier in de ouderenzorg samenstelt, besloten een set van eisen aan te bieden, in plaats van de waaier. Meer informatie

Middin gaat door met de pilot ‘Dit vind ik ervan!’ in de ouderenzorg en de inbedding in het zorg- en dienstverleningsproces. En ook andere organisaties zijn in voorbereiding om hiermee te starten. Met de eisen vanuit de Commissie, kunnen wij ook op die manier laten zien wat de toegevoegde waarde van de aanpak is voor cliënten, begeleiders en andere betrokkenen.